Nếu bị nguy hiểm trước mắt, hãy gọi 000.

Nếu có người cư xử bạo hành hoặc ngược đãi và làm tổn thương quý vị hoặc con quý vị, điều đó không phải là do lỗi của quý vị.

Bất cứ ai làm tổn thương quý vị hoặc bất kỳ người nào trong gia đình quý vị đều trái pháp luật. Gia đình của quý vị bao gồm vợ/chồng, người bạn đời, con cái, người chăm sóc, cha mẹ hoặc dâu, rể.

Đánh đập trẻ em, để trẻ em nhìn thấy hoặc nghe thấy cảnh bạo hành trong nhà là trái pháp luật. Cũng như người lớn, các em có quyền cảm thấy được an toàn trong chính ngôi nhà của mình và không phải nơm nớp sợ hãi. Nhìn thấy hoặc nghe thấy cảnh bạo hành có thể tác hại lâu dài đối với trẻ em. 

Bạo hành gia đình có nhiều hình thức và xảy ra đối với tất cả các thành phần xã hội trong cộng đồng. Dù hành hung có thể là hình thức thường thấy nhất, các hình thức bạo hành và ngược đãi khác cũng có thể gây tác hại như nhau. Phụ nữ và trẻ em là nạn nhân bị bạo hành gia đình thường gặp nhất.

Các hình thức bạo hành gia đình 

 • Hành vi kiểm soát như quyết định quý vị được phép gặp ai hoặc được phép làm những gì.
 • Hành vi rình rập như đi theo sau quý vị hoặc theo dõi quý vị làm những gì trên mạng Internet (trực tuyến). 
 • Ngược đãi bằng lời nói như chỉ trích, hăm dọa và uy hiếp.
 • Hành hung như xô đẩy, tát, đấm, làm cho nghẹt thở. 
 • Bạo hành về tình dục như mưu mô hoặc ép buộc quý vị làm những điều có tính cách tình dục, ngay cả khi quý vị kết hôn với họ. 
 • Ngược đãi về tình cảm như làm cho quý vị trở nên tự ti. 
 • Ngược đãi về mặt xã hội như cô lập quý vị với thân nhân và bạn bè.
 • Ngược đãi về kinh tế như kiểm soát nguồn tiền bạc.
 • Ngược đãi về tâm linh như ngăn cản quý vị theo tín ngưỡng/tôn giáo của quý vị. 
 • Hăm dọa làm hại quý vị, con cái hoặc thú cưng của quý vị.
 • Hăm dọa hoặc thực sự tự làm hại bản thân và đổ trách nhiệm cho quý vị.

Giúp đỡ

Nếu gặp nguy hiểm trước mắt, quý vị hãy gọi 000.

Các tổ chức dưới đây có thể giúp đỡ người bị bạo hành gia đình. 

Hãy tìm hiểu xem nên liên lạc với dịch vụ nào nếu quý vị lo lắng về tình trạng ngược đãi hoặc bạo hành trong mối quan hệ của mình.

Hãy tải xuống Thẻ Thông tin An toàn Dành cho Phụ nữ bằng tiếng Việt


Was this page helpful?