Quý vị có thể bỏ những loại rác sau đây vào thùng rác tái chế của mình: giấy, bìa cứng, chai thủy tinh, lọ thủy tinh, hộp sữa, hộp nước trái cây, hộp thiếc, lon, giấy bạc, chai nhựa, bình xịt, hộp nhựa cứng.

Hãy bảo đảm những loại rác này trống, sạch và bỏ riêng rẽ vào thùng rác tái chế của quý vị. Đừng bỏ chúng vào túi ny-lông.

Quý vị đừng bỏ những loại rác sau đây vào thùng rác tái chế của mình: ly, kính cửa sổ, chất thải và phế liệu thực phẩm, rác thải vườn tược, polystyrene (xốp), quần áo, giày dép, túi ny-lông, ny-lông quý vị có thể vo tròn (nhựa dẻo/mềm), rác tái chế bỏ trong túi ny-lông.

Những loại rác này làm ô nhiễm thùng rác tái chế của quý vị và có thể khiến rác trong thùng bị đưa đến bãi rác bồi đất thay vì tái chế.

Vietnamese version of recycling bin sticker listing what can and can't be placed in the household recycling bin. Downloadable PDF version available under 'Downloads'.

Was this page helpful?