Για να σας βοηθήσουμε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας στη γλώσσα σας, σας παρέχουμε μερικές επιλογές και όλες διατίθενται με κλήση στην Υπηρεσία Τηλεφωνικής Διερμηνείας στο (03) 9007 2798.

1. Δωρεάν υπηρεσία τηλεφωνικής διερμηνείας

Παρέχουμε δωρεάν, εύκολη προς χρήση υπηρεσία τηλεφωνικής διερμηνείας. Εάν θέλετε να μιλήσετε στα Ελληνικά με υπάλληλο του Συμβουλίου, καλέστε στο (03) 9007 2798.

Μπορείτε να επιλέξετε να μιλήσετε με υπάλληλο του Συμβουλίου μέσω ενός διερμηνέα, ή να ακούσετε πληροφορίες που αφορούν ορισμένα θέματα ηχογραφημένες στα Ελληνικά.

2. Δωρεάν διερμηνείς επί τόπου

Εάν κλείσετε ραντεβού, διερμηνείς διατίθενται και στο σημείο που τους χρειάζεστε. Καλέστε την υπηρεσία τηλεφωνικής διερμηνείας στο (03) 9007 2798 και με τη βοήθεια του διερμηνέα στη γραμμή, ζητήστε από το Συμβούλιο να σας κλείσει ένα ραντεβού.

3. Ζητήστε έντυπες πληροφορίες στη γλώσσα σας

Για να λάβετε έντυπες πληροφορίες από το Συμβούλιο σε άλλη γλώσσα εκτός της Αγγλικής, καλέστε την υπηρεσία τηλεφωνικής διερμηνείας στο (03) 9007 2798 και με τη βοήθεια ενός διερμηνέα στη γραμμή, ζητήστε από το Συμβούλιο να σας στείλει έντυπες πληροφορίες.


Was this page helpful?