Τα απορρίμματα τροφίμων και τα απόβλητα κήπων μπορούν τώρα να ανακυκλωθούν στον ίδιο κάδο μαζί. Αυτό το υλικό πηγαίνει στον κάδο σας με το λάιμ πράσινο καπάκι.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτήν την υπηρεσία και το τι μπορεί και το τι δεν μπορεί να τοποθετηθεί μέσα σ’ αυτόν τον κάδο, κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο στα ελληνικά.

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο


Was this page helpful?