Coronavirus update 13 March 2020

Coronavirus: guidance and support.

Những thay đổi và sửa đổi trong các dịch vụ của Hội Đồng

Theo chỉ dẫn của Giám Đốc Y Tế Victoria, một số cơ sở và dịch vụ của chúng tôi đã đóng cửa từ 11 giờ 59 phút tối Thứ Tư ngày 8 Tháng Bảy 2020. Điều này phù hợp với các hạn chế thuộc Giai Đoạn 3 ‘Ở Nhà’ đang được phục hồi trên khắp vùng đô thị Melbourne trong sáu tuần tới.

Chúng tôi hiểu đây là thời điểm khó khăn cho cộng đồng của chúng ta và không phải là tin tức mà mọi người đều hy vọng. Chúng tôi đã rất vui mừng khi mở lại các cơ sở của hội đồng và trở lại cung cấp một số dịch vụ, tuy nhiên, sự an toàn và an vui của cộng đồng và nhân viên của chúng tôi phải là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Quý vị vẫn có thể truy cập một loạt các tài nguyên của chúng tôi trực tuyến để duy trì kết nối với chúng tôi trong thời gian đầy thử thách này.

Mở cửa hoặc duy trì một dịch vụ đã sửa đổi

 • Trung Tâm Tái Chế và Xử Lý Chất Thải Boroondara
 • Trung Tâm Quần Vợt Boroondara
 • Sân gôn Freeway
 • Chương trình chích ngừa tại Trung Tâm Nghệ Thuật Hawthorn
 • Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Mẫu Nhi
 • Các công viên và khu vườn

Hiện đang đóng cửa

 • Các cơ sở hồ bơi và giải trí dưới nước
 • Các cơ sở văn hóa nghệ thuật
 • Trung Tâm Thanh Thiếu Niên Boroondara
 • Các quầy về xây dựng và quy hoạch
 • Các chợ cộng đồng
 • Các quầy dịch vụ khách hàng (xem các cách khác để liên lạc với chúng tôi)
 • Các thư viện
 • Những ngôi nhà sinh hoạt của khu phố và trung tâm cộng đồng
 • Thiết bị tập thể dục chung ngoài trời, các sân chơi và bếp nướng công cộng
 • Công viên trượt băng và BMX

Xin lưu ý, các quầy dịch vụ khách hàng của chúng tôi vẫn đóng cửa tại thời điểm này. Quý vị có thể liên lạc với dịch vụ khách hàng qua trang mạng của chúng tôi, bằng cách gửi email đến [email protected] hoặc gọi số 9278 4444 trong khoảng thời gian từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ 15 chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Changes to Council services and facilities due to COVID-19

Đường dây nóng hỗ trợ virus corona

Chúng tôi có một đường dây nóng dành riêng để giúp đỡ cư dân Boroondara, những người cần sự hỗ trợ nhất trong thời gian đầy thử thách này.

Nhóm hỗ trợ của chúng tôi có thể sắp xếp hỗ trợ cứu trợ tại địa phương hoặc giới thiệu mọi người đến các tổ chức và cơ quan đối tác có thể giúp đỡ họ.

Nếu quý vị cần được giúp đỡ, hãy gọi cho chúng tôi theo số 9278 4444 và bấm số 5 để nói chuyện với một thành viên trong nhóm hỗ trợ của chúng tôi trong khoảng thời gian từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ 15 chiều. Chúng tôi có thể sắp xếp một thông dịch viên cho quý vị.

Cứu trợ tài chính cho cộng đồng và các doanh nghiệp địa phương

Chúng tôi đã phát triển gói hỗ trợ và cứu trợ 4,5 triệu đô la, miễn một số khoản phí và lệ phí của chúng tôi để giảm bớt gánh nặng tài chính cho cư dân, doanh nghiệp và các nhóm cộng đồng của chúng ta.

Để biết thêm thông tin về gói cứu trợ tài chính, hãy truy cập trang mạng của chúng tôi - COVID-19 financial assistance for our local community and businesses.

Thư mục các dịch vụ cộng đồng

Hội Đồng có các mối quan hệ hiện có với một số nhà cung cấp dịch vụ chính và các tổ chức cộng đồng được đặt để cung cấp các dịch vụ và cứu trợ khẩn cấp trong thời gian này.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ hỗ trợ có sẵn hoặc để có được một bản sao, hãy truy cập trang mạng của chúng tôi - COVID-19 support for residents and businesses.

How useful was this information?