Các thay đổi và điều chỉnh đối với các dịch vụ do Hội đồng Thành phố cung ứng

Theo chỉ thị của Viên chức Y tế Trưởng Tiểu bang Victoria, một số cơ sở và dịch vụ của chúng tôi hiện đóng cửa. Lý do là để tuân thủ các lệnh hạn chế “phải ở nhà” Giai đoạn 4 đang hiện hành trên toàn Melbourne.

Chúng tôi hiểu rằng đây là thời gian khó khăn đối với cộng đồng chúng ta và không phải là điều mọi người mong đợi. Chúng tôi rất nôn nóng mở cửa các cơ sở trở lại và tiếp tục cung cấp một số dịch vụ, tuy nhiên, sự an toàn và an sinh của cộng đồng và nhân viên vẫn phải là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Quý vị vẫn có thể truy cập trực tuyến rất nhiều thứ do chúng tôi cung ứng để giữ liên lạc với chúng tôi trong thời gian đầy thử thách này.

Bắt đầu hoặc điều hành dịch vụ đã điều chỉnh:

 • Giữ trẻ
 • Mầm non
 • Chương trình Chủng ngừa tại Trung tâm Nghệ thuật Hawthorn
 • Dịch vụ Y tế Mẫu Nhi
 • Công viên và vườn tược

Hiện đóng cửa:

 • Các hồ bơi và cơ sở giải trí
 • Cơ sở văn hóa và nghệ thuật
 • Trung tâm Tái chế và Rác thải Boroondara
 • Trung tâm Quần vợt Boroondara
 • Trung tâm Thanh niên Boroondara
 • Các quầy xây dựng và quy hoạch
 • Các chợ cộng đồng
 • Các quầy dịch vụ khách hàng (xem các cách khác để liên lạc với chúng tôi)
 • Sân Gôn xa lộ
 • Các Thư viện
 • Các Nhà láng giềng và các trung tâm cộng đồng
 • Thiết bị tập thể dục công cộng ngoài trời, sân chơi và lò nướng thịt công cộng
 • Công viên trượt ván và BMX

Xin lưu ý, quầy dịch vụ khách hàng vẫn đóng cửa vào lúc này. Quý vị có thể liên lạc với dịch vụ khách hàng tại trang mạng của chúng tôi, bằng cách gửi email về [email protected] hoặc gọi số 9278 4444 trong thời gian từ 8:30 sáng đến 5:15 chiều, thứ Hai đến thứ Sáu.

Muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập Changes to council services and facilities due to COVID-19
 

Đường dây thường trực trợ giúp liên quan đến Coronavirus  

Chúng tôi có đường dây thường trực dành riêng để giúp đỡ cư dân Boroondara, những người cần giúp đỡ nhất trong thời gian đầy thử thách này.

Nhóm hỗ trợ của chúng tôi có thể sắp xếp hình thức trợ giúp cứu trợ tại địa phương hoặc giới thiệu người dân đến các tổ chức và cơ quan đối tác có thể giúp đỡ.

Nếu cần trợ giúp, quý vị hãy gọi cho chúng tôi qua số 9278 4444 và bấm số 5 để nói chuyện với thành viên trong nhóm hỗ trợ trong thời gian từ 8:30 sáng đến 5:15 chiều. Chúng tôi có thể sắp xếp thông dịch viên cho quý vị.
 

 

Hỗ trợ tài chính cho cộng đồng và doanh nghiệp địa phương

Chúng tôi đã đề ra chương trình hỗ trợ và cứu trợ trị giá 4,5 triệu đô-la, miễn một số lệ phí và phí tổn để giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân, doanh nghiệp và các nhóm cộng đồng.

Muốn biết thêm thông tin về chương trình cứu trợ tài chính, hãy truy cập trang mạng của chúng tôi - COVID-19 financial assistance for our local community and businesses 

 

Danh bạ dịch vụ cộng đồng

Hội đồng Thành phố có các mối quan hệ với một số cơ sở cung cấp dịch vụ then chốt và các tổ chức cộng đồng ở vị thế tốt để cung cấp các dịch vụ và cứu trợ khẩn cấp trong thời gian này.

Muốn biết thêm thông tin về các dịch vụ hỗ trợ có sẵn hoặc lấy bản sao, hãy truy cập trang mạng của chúng tôi - COVID-19 support for residents and businesses

 

 

How useful was this information?